Wyrób warzyw radzymin

Fabrykacja warzyw – czy wybrać branżę?

Produkcja warzyw wiąże się na ogół na samym początku z dylematem a także nieodzownością odpowiedzi na pytanie: „Czy specjalizować się w produkcji jednego warzywa, czy też trudnić się wytwórczością kilku różnorodnych roślin?”. Odpowiedź na to pytanie nie jest banalna oraz pociąga za sobą kilka konsekwencji. Na nieszczęście, rolnik jako producent, również ponosi pewne ryzyko swoich decyzji, co w konsekwencji przekłada się na zdobywany z produkcji rolnej zysk bądź poniesienie przez rolnika porażki. Specjalizowanie się w produkcji jednego warzywa umożliwia przede wszystkim nagromadzić kompletną wiedzę na temat hodowli danej rośliny, jej odmian, oraz zagrażających uprawom niebezpieczeństwom. Hodowla jednego gatunku warzyw dopuszcza na zniwelowanie sumptów uprawy poprzez hurtowy zakup nawozów a przy tym środków ochrony, a także zapewnia zakontraktowanie odbioru warzyw z jednym konsumentem, co w dużej mierze jest w stanie zmniejszyć wydatki obu stron transakcji, ale przy tym podwyższa niebezpieczeństwo, że jakiekolwiek kłopoty u fabrykanta czy też odbiorcy będą znamiennie wpływały na drugą stronę umowy. Dywersyfikacja upraw w stosunku od specjalizacji natęża opłaty, jednakże redukuje ryzyko związane z hodowlą.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap