Księgi rachunkowe pyskowice

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych oraz obejmują zapisy wydarzeń w chronologicznym porządku oraz systematycznym. Są to zbiory zapisów księgowych, obrotów jak i także sald tworząc w ten sposób dziennik, księgę główną oraz księgi pomocnicze oraz zestawienia związane ze składnikami aktywów i pasywów. Taką księgę prowadzi się w siedzibie jednostki, a także poza siedzibą jeżeli jest to polecone stosowniej i upoważnionej jednostce. Rozpoczyna się ją pod datą rozpoczęcia działalności i realizuje się wpisanie do ewidencji księgowej zestawienie aktywów oraz pasywów, które potwierdzane są poprzez rzeczowe składniki majątku oraz inwentaryzacji. Z kolei księgę zamyka się gdy: jest dzień kończący rok obrotowy bądź dzień zamykający działalność wywołany przykładowo upadłością.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap